Wednesday, May 12, 2010

Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://hocloiphatday.blogspot.com)


THƯ MỜI

Đại Lễ Khánh Đản Chùa Pháp Luân
& đại lễ khai mở Trung Tâm Thiền Quán


Cuối tuần nầy, Thứ Bảy và Chủ Nhật 15, 16 tháng 5 có hai sinh hoạt Phật sự quan trọng mở đầu mùa Khánh Đản tại địa phương nầy.

Ngày thứ Bảy 15-5-2010 là đại lễ khai mở Trung Tâm Thiền Quán Vipassana tại số 18581 FM 1097 East, Willis TX 77378 điện thoại 936 228 0280. Tu viện trưởng là Thượng toạ Rahula là nhà Phật học uyên thâm thừa hưởng cả hai truyền thống Phật học Tích Lan và thế học tại Hoa Kỳ. Sự ra đời của một trung tâm tu học tứ niệm xứ là một lợi lạc lớn cho toàn thể những người cầu tu, cầu học trong vùng.

Ngày Chủ Nhật 16-5-2010 là Đại Lễ Khánh Đản Phật lịch 2054 tại chùa Pháp Luân, Houston. Năm nay để cảm niệm sự ra đời của của Đức Phật, trọn chương trình buổi lễ sẽ tập chú vào hai phần:

I. Tìm về những khám phá mới liên quan đến rặng Hy Mã Lạp Sơn, dòng sông thiêng Hằng Hà và sự ra đời của Đức Phật.

II. Nghi thức cúng dường Phật Bảo tiêu biểu của bốn quốc gia Phật giáo nhằm nói lên hòa nhập của Đạo Phật và nền văn hóa địa phương.

Buổi lễ sẽ đặt dưới sự chứng minh và chủ lễ của Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác, Tăng thống Giáo Hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng và hoàn mãn lúc 2 giờ trưa.

Kính mời quí đồng hương, đồng bào Phật tử xa gần về tham dự hai đại lễ nói trên để nói lên niềm đại hoan hỷ đối với ân lành cao cả của Đức Phật và huân tập phúc lành cho bản thân cùng pháp giới hữu tình.

Trụ trì

Tỳ kheo Giác Đẳng