Monday, May 3, 2010Nhật Hành

Ngày: 03 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Diệu Nghiêm

Câu chuyện trong ngày: "CÓ LÚC CHỈ CÓ SỰ IM LẶNG LÀ TỐT NHẤT"