Saturday, May 8, 2010Nhật Hành

Ngày: 08 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Quảng Châu

Câu chuyện trong ngày: "VÔ THỈ LÀ LUÂN HỒI"