Sunday, May 9, 2010


Nhật Hành


Ngày: 09 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Câu chuyện trong ngày: "CẢM XÚC VUI BUỒN"