Tuesday, May 11, 2010Nhật Hành

Ngày: 11 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh

Câu chuyện trong ngày: "TẠI SAO LÀM ĐẠI ĐẾ CŨNG KHÔNG BẰNG ĐƯỢC ?"