Friday, May 14, 2010Nhật Hành

Ngày: 14 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận:  TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Bích Thu.

Câu chuyện trong ngày: "HÂM MỘ"